สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference  ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม WAR ROOM  สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล Video Conference   ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน หลังจากนั้นได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป