การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่30กันยายน-4ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผอ.สพม.22 รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ  ได้ออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน และนักเรียน ม.ต้น จำนวน 4 คน ม.ปลาย 5 คน