สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับราชการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ จำนวน 7 อัตรา ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วังมน วัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) บ้านปาง บ้านห้วยหละ ชุมชนบ้านแม่ตืนและอนุบาลวังดิน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2