ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 13 ราย

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกประถมศึกษา 1 คน, คณิตศาสตร์ 2 คน, สังคมศึกษา 2 คน, ปฐมวัย 1 คน, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 คน, ภาษาไทย 2 คน และภาษาอังกฤษ 2 คน

ทั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นำพระราโชบายของ ร.9 และ ร.10 มาเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน ถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญและให้ดูแลความปลอดภัยของตนเองในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงการพัฒนาครูผู้ช่วย การประเมินครูผู้ช่วย สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จึงให้ครูผู้ช่วยได้ไปตรวจสอบประวัติ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ของสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุต่อไป