สพฐ.เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒  นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.และคณะ ต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. และครูผู้ดูแลนักเรียน  ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒

มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  พร้อมการติดตามผลการเรียนและการปฏิบัติตน  ตามสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  ตรวจสอบความพร้อมเครื่องแต่งกาย  และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น  เพื่อเข้ารับการฝึก  นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ณ  พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ