สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก่งคันนา โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน โรงเรียนห้วยปลาไหล โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนบ้านหนองกระบาก โรงเรียนบ้านห้วยเจียง โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนวัดคันโช้ง และโรงเรียนวัดหินลาด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก