จังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ที่เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครูเอกชน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสุดมงคล  เทศบาลเมืองกระบี่  พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   นายชวน  ภูเก้าล้วน  นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครูเอกชน  5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง) ที่เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชา Coding ที่จังหวัดกระบี่  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ (ปสกช.)