กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ท่านจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” จากนั้นสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.กำแพงเพชร เขต 2