++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562)+++

^^^วันนี้ เวลา 09.30 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562 )  ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน/+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน