สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69   ปีการศึกษา  2562   เป็นวันที่  3  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69   ปีการศึกษา  2562   ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562