สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ และบุคคลากรในสังกัด สพป.ชลบุรีเขต ๓ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย บุญทอง ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด ” ขอให้เขต เป็นเขตที่ทำงานอย่างมีความสุข สนุกสนาน การทำงานอย่างมีความสนุกสนาน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร้องรำทำเพลง หมายความว่าให้เราทำงานอย่างความภาคภูมิใจในอาชีพ ทำงานอยางซื่อสัตย์ เราก็จะมีความสุข สนุกในการทำงาน ” ณ สนามหน้าสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓     https://www.facebook.com/chon333/