สพม.15 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จากบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 2 ราย ปัตตานี 3 ราย และยะลา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นข้าราชการ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานตลอดอายุราชการ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15