สพม.36 เข้าร่วมการประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้ิอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว