ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า  โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 หนองแหน โพนงาม ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2