สพป.ลพบุรี เขต 1>กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 9 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

7 ตุลาคม 2562 กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 9 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. >> นายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 9 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ โดยมีนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์พร้อมกันทั้งหมด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีวินัย ตรงต่อเวลา กิจกรรมนี้จะเริ่มมาครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 และดำเนินการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ไปจนถึงวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นจะเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติการในรอบสัปดาห์จากผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและแนะนำข้าราชการพลเรือนสามัญโอนมาเป็นบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ที่ว่างของกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  • นางสาวณิชาภา บูรณพงษ์ ข้าราชการครู (คศ.1) จากโรงเรียนพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สังกัดสพป.ลพบุรี เขต 2 โอนมาในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562
  • นางสาววชิรานี สีม่วง ข้าราชการพลเรือนสามัญจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โอนมาในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562
  • นางสาวจุฑารัตน์ มังคละกนก ข้าราชการพลเรือนสามัญจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โอนมาในตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัด กลุ่มกฎหมายและคดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562

โดยพูดแนะนำตัวให้ทุกท่านได้ทราบ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)