สพม.36 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 “ ณ ห้องประชุมภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน จำนวน  55  คน และมี นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ- ข่าว