ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “เครือข่าย 8 เกมส์” ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 คำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “เครือข่าย 8 เกมส์” ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 คำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ โดยมีนายสวาส ดารังวัล ผอ.โรงเรียนบ้านส้มผ่อ/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่8 กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

  1. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  2. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
  3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
  4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2