ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จาก รมว.วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาและน.ส.ภัทรธิราภรณ์ เสนานุช นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เข้ารับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทองค์กร ประเภทบุคคล และประเภทเด็กและเยาวชน ในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

……………………………………………..

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย รับสมัครคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562 http://prsesao19.blogspot.com/2019/04/2562_23.html

‘ศรีสองรักษ์วิทยา’ จ.เลย กวาดทุกประเภท เข้าชิงรางวัลชาติ “วัฒนคุณาธร” https://siamrath.co.th/n/84976

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ตัวแทนจังหวัดเลยเข้ารับโล่ “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191006081521335