++ท่านรองสุภาพ กาวิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารอัตราจ้าง+++

^^^วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม  เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารอัตราจ้างและแนวทางการจ้าง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,นักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายวิรัตน์  ส่วยนุ   ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ได้มาบรรยายเกี่ยวกับสิทธิ,พ.ร.บ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน