สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย”โครงผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562”

วันที่ 4  ตุลาคม 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จำนวน 13 ราย  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้การปฐมนิเทศและความแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ทั้ง 13 ราย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ. 7 /การเงินและแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ก่อนส่งไปรายงานตัวยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯ