ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดป้ายอาคารเรียนและรับมอบสนามเด็กเล่น “คลองไผ่งามรวมใจ”

วันที่ 8  ตุลาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานใน “พิธีทำบุญตักบาตร  เปิดอาคารเรียนและรับมอบสนามเด็กเล่น “คลองไผ่งามรวมใจ””  โดยการก่อสร้างได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน คณะศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งสิ้น  518,254  บาท ( คณะศิษย์เก่าและชาวบ้านคลองไผ่งาม 232,893 บาท / คณะสงฆ์ในอำเภอบ้านเขว้า อุบาสก อุบาสิกา 135,361 บาท /เทศบาลตำบลทุ่งทอง 150,000 บาท)  โดยมี ดร.สมพงษ์  ยอดวงศ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งทอง ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/และคณะศิษย์เก่า  ร่วมมอบฯ /คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 1  ผู้ปกครอง/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีดังกล่าวฯ