ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  9  ตุลาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนาจ  วิชยานุวัติ    ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน