สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./การประชุมทีมบริหารฯ ( 9 ตุลาคม 2562)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2