สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30–08.00 น.ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบาย สู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 40/2562 โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.  ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39