การแสดงวิสัยทัศน์ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานพร้อมด้วย นายสมพงษ์ มาธุพันธุ์ ผู้แทน กศจ.กำแพงเพชร นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง เป็นคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ได้พิจารณาการประเมินวิสัยทัศน์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการขอย้าย ในการนี้ มีผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายและมาแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 18 คน

การแสดงวิสัยทัศน์ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานพร้อมด้วย นายสมพงษ์ มาธุพันธุ์ ผู้แทน กศจ.กำแพงเพชร นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง เป็นคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ได้พิจารณาการประเมินวิสัยทัศน์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการขอย้าย ในการนี้ มีผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายและมาแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 18 คน

ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง