การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    เพื่อแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่  ๑๒-๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  เทคโนโลยี วิชาชีพ  ดนตรี  กีฬา  ศิลปหัตถกรรม  ศิลปะวิชาชีพและการแสดงวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   โดย  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  จัดงานระหว่างวันที่  ๖-๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒