ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Digital Run 2019”

ด้วยมูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Digital Run 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 สนใจติตตามรายละเอียดได้ที่ digital run