งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562  ภายใต้สโลแกน  “วิชาการก้าวนำ  หัตถกรรมก้าวหน้า  เด็กเหนือพัฒนา  ภูมิปัญญาสู่สากล”  โดยมี  นายพันท์  คำพรรษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมจามจุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2562