ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานพร้อมสมทบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนต่อไป  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน…ชุลีพร/ข่าว