สพม.34 ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และนางสาวเกษราภรณ์  สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในงาน