สพมท.ขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุม สพฐ. นายอดิศักดิ์ มุ่งชู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (สพมท.) ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษา ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (สมป.) ทุกจังหวัด และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สู่ศตวรรษที่ 21

พร้อมได้นำคณะเข้าคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา

 

………………………………………………..