สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตรงกัน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2