++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนรายการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6+++

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   ให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6   ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ วรภัทร  ศักดิ์วรางกุล  ภาพ+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน