สพป.ตาก เขต 1 เปิดอาคารเรียน สปช.102/26 และทอดผ้าป่าการศึกษา

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต  เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน และทอดผ้าป่าการศึกษา  ร.ร.บ้านใหม่เสรีธรรม อ.วังเจ้า จ.ตาก เมื่อวันที่  11 ต.ค.62 โดยมีนายพีรพงศ์ โพธาชัย ผอ.รร.บ้านใหม่เสรีธรรมกล่าวรายงาน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก สพฐ. จำนวน 1,255,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นที่เป็นประโชน์กับสถานศึกษาและชุมชนต่อไป