สพม. 36 ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ ณ สพม. 37

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาการ      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  37  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยมี นางวิลาวรรณ์ ไชยธรรม รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  37  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว