สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  นายเสงี่ยม ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร  โดยในเวลา  06,30 น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน  89 รูป  และเวลา 07.50 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)