สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีการสงฆ์ ทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม โดยมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง