สพฐ.ประชุมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ หลังเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒  นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ประชุมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ หลังนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ที่พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ครั้งที่ ๔ ช่วงที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ