สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๔๓/๒๕๖๑  

วันพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”
ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ 
๔๓/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑