สพป.ชบ3 : ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบ ๓ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.๙ กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา ๘๘ ปี ๓๑๓ วัน ทรงครองราชสมบัติ ได้ ๗๐ ปี ๔ เดือน ๔ วัน โดยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี โดยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร พร้อมทั้งการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    https://www.facebook.com/3chonburi3