สพม.39 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางสุวณี น้อยผา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน,นายสุรศักดิ์ กรไพร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (13 ตุลาคม) โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกร ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธี จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติ โดยจะน้อมนำแนวทางตามที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแห่งประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก