สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมเอนกประสงค์ สวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ  นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ      ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทานฯ  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมบังคมฯ

เวลา ๑๙.๓๐ น. ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ  นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งพสกนิกรชาวบุรีรัมย์  ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร