เชิญเยี่ยมชมบูธและร่วมทดลองการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในงาน EDUCA 2019

[บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด ขอเชิญเยี่ยมชมบูธและร่วมทดลองการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในงาน EDUCA 2019 สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ เชิญร่วมชมบูธและร่วมทดลองการใช้เทคโนโลยี