สพฐ.เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒  นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)  เป็นผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ให้ข้อคิด  ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑  และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ดีเด่น  ครูดีเด่น  และนักเรียนทุนฯ  ที่จบการศึกษา

ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจ  การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน  ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  เชิงสะพานกรุงธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ