โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนวัดเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นตัวแทน สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ น้ำปิงห่าง ต.เมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562