สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 ที่ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม และมิให้เกิดข้อผิดพลาด ในการจัดส่งรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีครูวิชาการและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 21 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ประกอบด้วยในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 จำนวน 19 กลุ่ม สังกัดการศึกษาเอกชน 1 กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1