สพม. 36 เข้าร่วมการประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 16 ตุลาคม  2562 เวลา 07.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม”พุธเช้า ข่าว สพฐ. “      ครั้งที่ 41/2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว