ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

***วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านละหาร ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน พร้อมพบปะชุมชน และร่วมกิจกรรมกวนขนมอาซูรอ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
***สำหรับการกวนอาซูรอ เป็นประเพณีที่ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรักสามัคคีและมีการแบ่งปันกัน เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คำว่า “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ คือ การผสมการรวมกัน โดยนำสิ่งของที่รับประทานได้ หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกันทั้งคาวและหวาน ส่วนการกวนนั้นแต่ละคนก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือ ไม่ว่าจะเป็นการหั่น ส่วนผสม ที่จะนำมากวน หรือการกวนในกระทะก่อนที่จะตัดแบ่ง พร้อมแจกจ่ายขนมอาซูรอ ให้รับประทานกันทุกคน โดยมีนายอับดุลรอนิง เจะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก มีการมอบทุนให้แก่เด็กยากจนและฟังบรรยายธรรมด้วย

มนทิชา    แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th