สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562  เวลา  08.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากร  ในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 41/2562  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหาร  เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ   ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน