การแข่งกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนของนักเรียนการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ชนะการแข่งขันในทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดศรีสะเกษ และ ระดับชาติ ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การจัดการศึกษาให้คุณครู นักเรียนได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับสังคม บุคคลได้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ นักเรียนได้มี เวทีแสดง ศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม